Flip Flops

Identitat Corporativa

Flip Flops English & Diversity és un Centre d'Ensenyament d'Anglès especialitzat en nens i nenes amb Necessitats d’Aprenentatge Diferenciades. Flip Plops deriva de l'onomatopeia del so que fan les sandàlies en caminar. Aquest concepte lliga molt bé amb el mètode de treball del Centre basat en la Consciència fonològica, com a fonament de la llengua, que permet entendre la correlació entre lletres i sons, i que per tant ajuda a aprendre a parlar, llegir i escriure l'anglès correctament als nens i nenes.

S'ha volgut jugar amb una imatge fresca i divertida, sense normes, pautes establertes ni rigideses. És per això que el logo no té un únic color i es pot adaptar a la tonalitat que es vulgui. S'han dissenyat les aplicacions de la papereria; targetes, paper de carta, agendes, carpetes i bosses, etc.