Apnae I El Bruel

Editorial

L’APNAE és una entitat que va néixer i vol consolidar-se com a eina per a la promoció de la conservació de les àrees naturals del Parc i la difusió mitjançant l’educació ambiental.

Promouen activitats per a la millor conservació dels paisatges, elements i sistemes naturals dels Aiguamolls de l’Empordà i de la natura en general. Vetllen perquè els objectius de l’educació ambiental s’estenguin a tots els visitants o usuaris del Parc i zones properes de la comarca. 

 

Informe la societat sobre les novetats i aspectes interessants del Parc amb la revista, El Bruel. Aquest és el número 100!!!